KRO:s riksmöte 2017 hölls på hög nivå - plan 9 i Sensushuset - och det var även högt i tak inne på mötet med många engagerade ombud från hela landet. Det var ett historiskt riksmöte, då före detta KIF och KRO nu hade sitt första ordinarie riksmöte som en gemensam förening.
World Art Day i Stockholm hölls 20 april på Moderna museet med diskussioner om samtidskonstens och konstnärernas förutsättningar och villkor. De kulturpolitiska talespersonerna från MP, KD, L och S var eniga om att staten måste ta ett större ansvar för att få upp konstnärernas inkomster. Årets tårtor var gjorda efter skisser av konstnärerna Christina Hallin och Reza Hazare.
Du som är medlem i KRO/KIF kan nu hitta årets deklarationshandledning att ladda ner från medlemssidorna.
År 2009 kom Vanja Hermeles uppmärksammade och omdebatterade bok "Konsten – så funkar det (inte)" där hon undersökte jämställdhetssituationen på bildkonstscenen. Nu publicerar vi en efterlängtad digital utgåva med ett nyskrivet förord där hon blickar tillbaka på tiden efter boken kom ut.
Äntligen kommer årets första nummer av KONSTNÄREN! I nummer 1 2017 tar vi ett grepp på ateljépolitiken i Sveriges mest konstnärstäta kommun, Stockholm. Politikerna bli alltmer ambitiösa och lovar 200 nya ateljéer – samtidigt riskerar de största ateljéhusen att behöva lägga ner när hyror chockhöjs.
KRO/KIF har i punktform sammanställt fakta som rör bild- och formkonsten och dess villkor ur de senaste årens myndighetsrapporter, MU-barometern 2015 och Utsikt från ateljéerna 2014 - den stora konstnärsenkäten.
Bosse Persson, handläggare hos Gefvert, kommer till Luleå, Boden och Umeå för att berätta mer om de konstnärs- och fotografförsäkringar som Gefvert erbjuder.
Alltfler kulturskapare lockas att anlita den typ mellanhänder som kallar sig egenanställningsföretag, och som erbjuder hjälp med fakturering. Gör du det eller funderar du på att göra det, läs gärna KLYS analys.

Sidor