Vid sidan av den humanitära katastrof som drabbat krigets Irak och Syrien pågår en kulturskattsplundring och förstörelse av religiösa helgedomar. I de områden sunniextremistiska IS kontrollerar finns flera av världens äldsta och mest värdefulla monument. Kulturarvsexperter vädjar nu om internationell hjälp.
​För ett år sedan lämnade Monica Wilderoth Borås Stadsteater, i maj lämnade Stina Oscarson uppdraget som chef för Radioteatern och i juli sparkade regeringen Lena Rahoult, chef för Arkitektur- och designcentrum. Är det en slump att tre kvinnliga kulturchefer lämnat på kort tid?
Är du nöjd med dagens kulturpolitik? Om inte, ställ dig bakom uppropet för en bättre konst- och kulturpolitik på www.kulturvalet.se och ladda gärna upp en selfie. Alla selfies och varje enskilt budskap kommer att bli en pixel, en liten bit, av ett porträtt av den framtida kulturministern.
Nu publicerar vi rapporten från seminariet "Promoting Mobility for Craft and Design Artists in EU".
Under Almedalsveckan arrangerar KRO/KIF i samarbete med partners tre spännande evenemang där vi sätter konstpolitiken i fokus..
Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare/KIF bjöd den 16 maj in till Stockholm Craft Fair - en marknad för alla som uppskattar unik formgivning och konsthantverk av yppersta klass. I år deltog drygt 40 spännande utställare från hela Norden som sålde glas, keramik, trä, smycken i olika material, kläder, textila objekt och mycket mera på plats.
KIFs årsmöte hölls den 9 maj på Beckmans Designhögskola i Stockholm. Ett tjugotal personer var närvarande och textilkonstnär Ulla Parkdal svingade ordförandeklubban.
Tunga EU-kandidater vill se ökade satsningar på kulturen inom EU. Politikerna från FP, MP, S och V stödjer förslaget att 0,5 procent av EU:s totala budget borde läggas på direktstöd till konst och kultur. Det skulle kunna innebära en kraftig höjning av nuvarande budget till kulturskapare.
Hur ska Sveriges alltmer utarmade hantverksindustri överleva och växa sig stark? Svensk Form och KIF bjöd in tre föredragshållare med skilda perspektiv för att komma närmare ett svar.
Katarina Jönsson Norling, ordförande för Konstnärernas Riksorganisation, tog den konstpolitiska tempen på två partiledare och fyra kulturpolitiska företrädare under konstmässan Supermarket Independent Art Fair i Stockholm 14-16 februari.

Sidor