Pressreleaser

11/10/2013
Avtalet om konstnärers medverkan och ersättning vid utställningar, det så kallade MU-avtalet, ska förenklas och förtydligas så att det blir lättare att tillämpa. Regeringen har därför gett Statens...
08/10/2013
Tendai Tagarira kritiserade Zimbabwes diktator Robert Mugabe. Det skulle han inte ha gjort. Hotad av regimen tvingades han lämna Zimbabwe och lever nu i exil i Danmark. Under World Art Day, den 15...
18/09/2013
Regeringen föreslår i budgetpropositionen att stiftelser med ändamålet kultur ska befrias från skatt. Det här öppnar för att över 1 500 kulturstiftelser kan öka sina utdelningar till konstnärlig...
05/07/2013
Årets konstpolitiska målarduell är avgjord i Almedalen. Vid den ena duken stod kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) och Ulf Nilsson (FP), vid den andra Gunilla C. Carlsson (S) och Tina Ehn (MP...
05/07/2013
Välkommen på årets Art Battle i Almedalen där Lena Adelsohn Liljeroth (M), kulturminister, Gunilla C. Carlsson (S), Ulf Nilsson (FP) och Tina Ehn (MP) både målar och diskuterar konstens betydelse för...
27/06/2013
I genomsnitt läggs 3,14 procent av regionernas kulturbudget på bild och form, museiverksamheten undantagen. Alla regioner utom Blekinge skriver att de ska tillämpa avtalet för medverkans- och...
18/06/2013
Kulturrådets nya rapport visar att bara 40 procent av landets utställningsarrangörer tillämpar MU-avtalet som ger konstnärer ersättning vid utställningar. Myndigheten drar bland annat slutsatsen det...
30/04/2013
I helgen möttes konstnärer från hela landet för att hålla riksmöte i Göteborgs konsthall. Konstnären Katarina Jönsson Norling från Älvkarleby valdes enhälligt som ny riksordförande för Konstnärernas...
18/04/2013
Regeringen föreslår att stiftelser för kultur, idrott och miljö ska befrias från skatt. I nuläget kan ett bidrag till en konstförening eller ett stipendium till en konstnär bli mycket kostsamt för...
05/04/2013
Hot om våld och trakasserier tillhörde vardagen för den regimkritiska konstnären Narek Aghajanya från Armenien. Trots det har Narek och hans familj blivit nekade uppehållstillstånd och tvingas att...

Sidor