Pressreleaser

10/06/2015
Medan både statens och regionernas kulturutgifter har ökat mellan 2010 och 2013 har investeringarna i bild- och formkonsten och ersättningarna till kulturskaparna sjunkit. Bara två procent av statens...
08/06/2015
Västerbotten investerade endast 2,4 procent av kulturbudgeten på bild- och formkonsten 2013, enligt statistik från Myndigheten för Kulturanalys. Hälften av de professionella konstnärerna i regionen...
12/03/2015
Utrikesdepartementet betalar nu de svenska konstnärerna bakom utställningen "Vi och ni som undrar varför" som visades i Tokyo 2014. Samtidigt ingår Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och...
15/02/2015
Konstnärernas Riksorganisation och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare fördömer de fruktansvärda våldsdåden i Köpenhamn och uppmuntrar politiker och myndigheter att stå upp för...
10/02/2015
En granskning i tidningen Konstnären i höstas uppdagade att en rad svenska bildkonstnärer under lång tid utsatts för hot från nynazister utan att polisen ingripit. Även författare är drabbade, vilket...
29/01/2015
Tre av fyra konstnärer, 74 procent, svarar att de inte har fått ersättning vid medverkan i utställningar enligt det avtal som finns mellan staten och konstnärsorganisationerna. Det visar svaret på en...
19/12/2014
”Jag är oerhört tacksam för det här. Det känns oerhört stort med alla dessa konstnärer och medborgare som utgör pixelporträttet och det får mig att inse hur stort ansvar jag har”, sa kulturminister...
08/12/2014
Idag skulle en debatt i riksdagen ha hållits om bild- och formkonstens villkor med anledning av en fråga från riksdagsledamoten Cecilia Magnusson (M). Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (...
05/12/2014
Idag överlämnar Konstnärernas Riksorganisation (KRO) en stämningsansökan till svenska staten genom UD och Kulturrådet. Bakgrunden är att den svenska ambassaden i Tokyo har brutit mot MU-avtalet genom...
25/11/2014
Nyss fattade Jämtlands Läns Landsting beslut om att Region Jämtland Härjedalen, som bildas 1 januari 2015, ska tillämpa enprcentsregeln för konstnärlig gestaltning. Det innebär att en (1) procent av...

Sidor