Pressreleaser

04/01/2017
Den handlingsplan för bild och form som regeringen släppte i november saknar förslag för att förbättra konstnärers villkor. Det visar en ny granskning som KRO/KIF gjort med anledning av...
20/12/2016
Bild- och formkonstnärers inkomster är extremt låga och halkar efter resten av befolkningen. Mediannettoinkomsten för bildkonstnärer och konsthantverkare ligger på under 12 000 kr per månad. Det...
30/11/2016
Var tredje författare och konstnär har någon gång drabbats av hot eller våld, visade Kulturanalys rapport Hotad kultur? som kom i april 2016. Att konstnärer och författare får sin yrkesmässiga...
17/11/2016
Idag lanserar kulturministern sin nationella handlingsplan för bild- och formkonsten och ringar in nio förslag och utmaningar. Bild- och formkonsten ska bli ett utpekat verksamhetsområde i...
17/10/2016
Mellan 2008 och 2015 har staten minskat sina anslag för konstnärliga gestaltningar av våra offentliga miljöer med 27 procent. Under samma period har även anslaget till bild- och formområdet minskat...
24/09/2016
Socialförsäkringsutredningen refererar inte till de rapporter och statliga utredningar som beskriver bild- och formkonstnärernas villkor. Konsekvensen blir att de förslag som utredningen har lagt...
20/09/2016
Regeringen presenterade i morse sin budgetproposition. Trots löften om en nationell handlingsplan för bild- och formkonsten lyser satsningar för att stärka villkoren för konstnärerna helt med sin...
16/09/2016
Alla riksdagspartierna utom två svarar Ja på frågan om socialförsäkringssystemen ska fungera som trygghet även för konstnärer som ofta har små och oregelbundna inkomster. Det visar vårens...
15/09/2016
Bild- och formorganisationer startar ett unikt projekt för att stödja utlandsfödda konstnärer, tecknare och fotografer att ta sig in på den svenska konstscenen. Etablerade bild- och formkonstnärer...
09/05/2016
Kulturminister Alice Bah Kuhnke har inför 2016 utlovat en nationell handlingsplan för bild- och formkonsten. Inför den har KRO/KIF tagit den konstpolitiska pulsen på riksdagspartierna genom att låta...

Sidor