11. Stärk kulturen i skolan

Låt alla gymnasieelever ha minst ett estetiskt ämne och garantera att alla barn har möjlighet att ta del av kulturskolan (även bild och form).

Sedan alliansregeringens gymnasiereform 2011 har de estetiska ämnena slutat vara obligatoriska och är nu för de flesta elever endast ett ämne som tillval, som ofta väljs bort till förmån för ämnen som ger extra meritpoäng. Att underminera de kreativa och estetiska inriktningarna går stick i stäv med forskningen som visar att det är just kreativitet som Sverige ska konkurrera med i framtiden. De estetiska ämnena är centrala för Sverige som kulturnation, för ekonomin och jobben, för elevernas studieresultat och inte minst deras förutsättningar att utvecklas och växa som individer och hitta sina egna kreativa uttryck.

Idag saknas kulturskolor i många kommuner och i vissa är avgifterna så höga att alla familjer inte har råd att låta sina barn delta. Det egna skapandet får oss människor att reflektera och tänka, det fördjupar samtalet och tänjer gränser. Utan estetiken och kulturen blir Sverige fulare, tråkigare och tystare.

12