10. Investera i ett miljömässigt hållbart samhälle

Klimathotet ställer människan inför stora utmaningar. I en tid då vi rör oss mot farliga klimatförändringar är det viktigare än någonsin att satsa på upplevelser och konsumtion som inte släpper ut stora mängder växthusgaser, så som kultur. Därför bör politiken styra konsumtionen mot en hållbar konsumtion. Stimulera kulturen och beskatta konsumtion som leder till stora utsläpp.

Det behövs ett brett och nyskapande kulturutbud över hela landet. Därför är det positivt att alla riksdagspartierna svarar ja på frågan om man ska ha tillgång till ett mångfacetterat utbud av kultur oavsett var man bor i landet, visar vår partienkät (2014).

I konstnärsfärger finns idag kadmium och lösningsmedel som påverkar människa och miljö negativt. Vi ser att kadmiumet håller på att fasas ut. De flesta konstnärer och konstskolor är idag medvetna om miljö- och hälsoeffekterna av kadmium och användningen minskar. Exempelvis Stockholms Vatten har visat hur koncentrationen av kadmium i avloppsvattnet har sjunkit dramatiskt runt konstskolorna efter att de har fasat ut färgerna och använder avskiljningssystem. Många förberedande konstskolor och kurser har idag strukit kadmiumfärger från sina materiallistor.

Kadmiumet måste fasas ut i takt med att fullvärdiga färgalternativ utvecklas. Intensiteten i kadmiumfärgen är unik, men ännu saknas fullvärdiga substitut, även om utvecklingen av nya färger är på gång. Många etablerade konstnärer tycker sig ha svårt att undvara kadmiumfärger, trots att medvetenheten ökat märkbart. Vi ser att kunskapsläget behöver öka generellt om olika färgers, lösningsmedel och pigments konsekvenser på miljön och människor. Det behövs även fullvärdiga alternativ till kadmiumfärgerna. Här behövs forskning som EU och Sverige borde stödja och färgproducenter måste bidra i att utveckla färger som är miljömässigt hållbara. 

11