3. Betala konstnärerna för deras arbete med utställningar (MU-avtalet)

Se till att Sveriges alla offentligt finansierade utställningsarrangörer tillämpar MU-avtalet fullt ut. Ställ krav på att landets alla utställningsarrangörer som erhåller statliga bidrag ska tillämpa MU-avtalet och tillför offentliga medel för små arrangörer som saknar förutsättningar att finansiera MU-avtalet.

Medverkans- och utställningsersättningsavtalet (MU-avtalet), reviderat 1 juli 2014, är ett avtal mellan Staten och Konstnärernas Riksorganisation, Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, Svenska Fotografers förbund och Svenska Tecknare. Avtalet innebär att konstnärer i samband med en utställning garanteras ersättning både för nedlagd arbetstid i samband med utställningen och för den konst som visas. Avtalets intention är att vara vägledande för hela branschen, även privata utställningsarrangörer.

Genom MU-avtalet skapas tydlighet och anständiga villkor. Kvalitén i processen blir bättre och därmed slutresultatet, själva utställningen. Det här gynnar alla inblandade i en utställning och underlättar framtida samarbeten. Tiden då man som ansvarig för en konsthall eller ett museum inte kunde se sig själv i ögonen är snart ett minne blott, då vi nu har ett verktyg för att arvodera konstnären avtalsenligt för all den tid hen har investerat i en utställning och för visningen av verken.

Ännu 2013 tvingades dock de flesta av Sveriges konstnärer subventionera offentligt finansierade utställningar med sin arbetstid. Bara 28 procent av de konstnärer som ställdes ut på svenska museer under 2013 fick avtalsenliga ersättningar, enligt Myndigheten för Kulturanalys rapport Museer 2013.

Det är synnerligen allvarligt och skamligt att offentliga institutioner utnyttjar konstnärer till oskälig ersättning. Den som köper en tjänst har ett primärt ansvar för att betala för den, oavsett tillgång till medel. Ersättning till konstnärer måste fullt ut räknas in som en kostnad för varje utställning och för konstprojekt.

Sveriges alla offentligt finansierade utställningsarrangörer måste börja budgetera för både utställnings- och medverkansersättningen.

Staten måste dels börja ställa krav på att alla utställningsarrangörer som erhåller statliga bidrag ska tillämpa MU-avtalet fullt ut, dels tillföra offentliga medel för små arrangörer som saknar förutsättningar att finansiera MU-avtalet.

Läs mer på vår särskilda MU-avtalssida.

Läs alla artiklar på hemsidan som berör MU-avtalet. 

 

4