5. Stärk upphovsrätten för bild- och formkonsten

Stärk upphovsrätten för bild och form. Den individuella visningsersättningen bör nå samma nivå som biblioteksersättningens individuella del (15 miljoner kr saknas). Bildkonstnärernas rättigheter inom upphovsrätten är starkt beskuren och effekterna av det bör mildras. Förstärk konstnärens förhandlingsposition vid uppdrag. Stärk följerätten genom att revidera EU-direktivet och inför effektiva sanktionsåtgärder för att säkerställa redovisning från konsthandeln.

De verk som en konstnär, konsthantverkare eller formgivare skapar har ett upphovsrättsligt skydd. Det innebär att verket i regel inte får användas av någon annan än upphovsmannen utan dennes tillstånd. Skyddet regleras i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (SFS 1960:729), kallad upphovsrättslagen.

Om du har frågor kring hur du får använda olika typer av verk ska du i första hand vända dig till BUS som KRO har bildat. BUS, Bildkonst Upphovsrätt i Sverige, är en organisation för bildkonstnärer oavsett uttryckssätt; målare, skulptörer, grafiker, performers, videokonstnärer, konsthantverkare etc. Genom BUS får bildupphovsmannen ersättning när konstverk nyttjas och juridisk hjälp i upphovsrättsfrågor.

Bildkonstnärernas rättigheter inom upphovsrätten är starkt beskuren och effekterna av det bör mildras. En starkare upphovsrätt på bild– och formområdet skulle skapa förutsättningar för att fler konstnärer ska kunna leva på sin konst. Konstnärens förhandlingsposition vid uppdrag och följerätten (konstnärens rättighet när ett konstverk säljs vidare) bör stärkas, samtidigt som det behövs effektiva sanktionsåtgärder för att säkerställa redovisning från konsthandeln. Den individuella visningsersättningen bör nå samma nivå som biblioteksersättningens individuella del (15 miljoner kr saknas).

6