6. Stimulera efterfrågan på konst och konsthantverk

Inför kulturmoms motsvarande bokmomsen (6 %) och ta bort det märkliga undantaget som gör att företag inte kan dra av förstagångsinköp av nyproducerad samtida konst. På så sätt kan fler konstnärer försörja sig genom den konstnärliga verksamheten.

Sedan 2000 har nästan hälften av Sveriges konstföreningar lagts ner, många av dem arbetsplatsföreningar. Effektiviseringen av arbetslivet har gjort det svårt att hålla liv i konstföreningarna, samtidigt som konstmarknaden har förändrats. Fler väljer att gå och se och uppleva konsten på museum och konsthallar.

Därför behövs efterfrågestimulanser på konst och konsthantverk. Inför konst- och kulturmoms motsvarande bokmomsen (6 %) och ta bort det märkliga undantaget som gör att företag inte kan dra av förstagångsinköp av nyproducerad samtida konst. Idag kan företag dra av dyra designmöbler men inte en målning eller en skulptur.

Konstnärer hanterar idag fyra olika momssatser; 25, 12, 6 och noll procent. Detta försvårar för konstnären som näringsidkare och har skapat avgränsningsproblem. Därför väljer många konstnärer möjligheten att använda undantaget från momsskattskyldighet. Därför anser KRO/KIF att det bör införas en konst- och kulturmoms på 6 procent i likhet med bokmomsen. All försäljning av originalkonst – oavsett om det sker genom galleristens eller konstnärens försorg – ska omfattas av denna momssats. Vi vill påpeka att man i flera länder redan tillämpar såväl kulturmoms som en lägre generell momssats. Reglerna blir enklare att hantera för konstnärer och den privata efterfrågan skulle stimuleras.

KRO/KIF rekommenderar konstnärer att bli momsskattskyldiga men kan konstatera att flertalet hellre väljer möjligheten till undantag, trots att de förlorar ekonomiskt på detta.

 

7