9. Stärk jämställdhets- och mångfaldsarbetet inom kulturmyndigheter och konstinstitutioner

Staten, regionerna och kommunerna ska verka för mångfald och jämställdhet inom bild- och formkonsten. Alla partierna utom SD och KD vill stärka jämställdhets- och mångfaldsarbetet inom kulturmyndigheter och konstinstitutioner, visar vår partienkät (2014).

Majoriteten bland de yrkesutövande bildkonstnärerna är kvinnor. I rapporten Konsten – Så funkar det (inte) (2009) visade genusvetaren Vanja Hermele hur manliga konstnärer är överrepresenterade när det gäller inköp, utställningar och stipendier. Den individuella visningsersättningen (IV), som betalas till konstnärer som har konst i offentliga rum, ger en fingervisning. År 2013 var andelen kvinnor betydligt högre i de lägre ersättningsnivåerna (61 procent) medan männen var klart överrepresenterade i de högre ersättningsnivåerna (71 procent). Mäns konst har alltså i mycket högre utsträckning än kvinnors köpts in till offentliga platser.

På liknande sätt är människor med utländsk bakgrund underrepresenterade på den svenska konstscenen. Trots att många som har sökt asyl eller immigrerat till Sverige har konstnärlig bakgrund, är det få som gör en konstnärlig karriär här.

10