Nyhet
I samband med Konstnärernas Riksorganisations riksmöte 2019, arrangerar vi ett seminarium för deltagarna i riksmötet samt andra intresserade. Seminariet hålls fredag den 3 maj kl. 13-17 på Svensk Form i Stockholm. Det är kostnadsfritt men föranmälan...
Debatt
Varje svensk kommun behöver ett manifest som avspeglar verksamhetens inställning till offentlig konst, skriver Ragna Berlin, konstnär och grundare av Konstpool.
Makt
Sjukpenninggrundande konstnärsstipendier och bättre småföretagarpolitik är viktiga faktorer för att stärka konstnärers ekonomiska villkor, menar nya kulturministern Amanda Lind.
Konstnären

Sågningarna fastnar lättare än de positiva recensionerna och ingen gillar att få en etikett klistrad på sitt konstnärskap. KONSTNÄREN har frågat fyra konstnärer om konstkritik.
Juristen svarar
Att få ett gestaltningsuppdrag kan vara fantastiskt samtidigt som det visar sig vara långt mer komplicerat än förväntat. Det är därför bra att fundera igenom och klargöra ett antal frågor redan från...
Konstnären
I ett nytt medielandskap är det tuffa tider för konstkritiken. Spaltutrymmet blir mindre samtidigt som utställningarna blir fler. KONSTNÄREN har träffat tre rutinerade kritiker och pratat om...
I PRESSEN
Inför och efter valet 2018 har våra lokalföreningar och länsvisa talespersoner tillsammans med företrädare för riksnivån debatterat konstens och konstnärernas villkor och förutsättningar. Artiklarna...
Rapport
I centrum för de allra flesta konstnärer i Sverige idag är deras arbetsplats, ateljén. Ateljén är basen för produktion och kontinuerligt arbete och därför en förutsättning för att skapa kreativa...
Remisser m.m.
Konstnärernas Riksorganisation har skrivit ett 43 sidor långt remissvar på den stora konstnärspolitiska utredningen "Konstnär - oavsett villkor?" SOU 2018:23. Läs våra konkreta förslag för...