Nyhet
Varmt välkommen till Konsten Att Deltas seminarium om hur vi samverkar för att bryta segregerande mönster inom kultursektorn.
Debatt
Ateljépolitiken. När marknaden dikterar villkoren pressas konstnärerna allt längre ut från centrum. Ateljéhusens finansiering måste lösas på en övergripande nivå, skriver företrädare för fyra...
Konstpolitik
Alla politiker bör se sig som kulturpolitiker, anser Marie-Louise Rönnmark, ordförande för Sveriges kommuner och landstings kulturberedning, i numrets maktintervju.
Konstnären

Storstadscentreringen i konstvärlden är massiv. Trots höga kostnader vågar de flesta konstnärer inte lämna galleritäta städer med närhet till curatorer och vernissagemingel. KONSTNÄREN har pratat med Moa Israelsson Forsberg, Andreas Poppelier, Carolina Jonsson och Lisa Jeannin som alla valt att bo på landsbygden, och ändå lyckas få karriärerna att rulla.
Juristen svarar
När nyttjanderätten, eller användningen av ett konstverk, diskuteras, används ofta termerna överlåtelse eller upplå­telse. Vad som är vad är inte alltid så självklart.
Reportage
För ett par decennier sedan hade de flesta konstnärer en dräglig yrkestillvaro. I dag lever allt fler konstnärer på gränsen till fattigdom, samtidigt som de som tjänar mest tjänar ännu mer. Olle...
KRO/KIF i pressen
Konstnärernas Riksorganisation lanserade Årets Konstkommuner 2017 den 15 juni. Här presenteras en del av publiceringarna i medierna.
Rapport
Konstnärernas Riksorganisation och Sveriges Författarförbund ger ut gemensam handbok om att skydda sig mot hat och hot.
Remisser m.m.
Konstnärernas Riksorganisation har en lång tradition av att föra dialog med uppdragsgivare i samband med tävlingar, utlysningar och beställningar av konstnärliga gestaltningar för att förbättra och...
Pressmeddelande
Möjligheten för invånarna att ta del av konst skiljer sig mycket åt i olika delar av landet. Kommuners varierande infrastruktur och satsningar på konsten ger även vitt skilda förutsättningar för...