Återinträde

Om du tidigare har varit medlem i KRO eller KIF kan du ansöka om ett återinträde utan att göra en ny medlemsansökan (gäller ej om du varit studentmedlem och slutat din utbildning, då måste du göra en inträdesansökan).